• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VỆ SĨ - BẢO VỆ

TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VỆ SĨ - BẢO VỆ

Từ khi thành lập đến năm 2012 Công ty CPDV bảo vệ Long Sơn đã tuyển chọn và đào tạo nhân viên vệ sĩ,với trên 6.800 học viên
Xem thêm